Ukazujte své hladké nožky s náležitou pýchou


UrÄitÄ› to velmi dobÅ™e znáte, milé dámy. ObzvláštÄ› s nástupem teplého poÄasí zaÄínáme trávit spoustu drahocenného Äasu ve sprÅ¡e nejen vlastním mytím, ale také odstraňováním nepříjemného ochlupení na nejrůznÄ›jších partiích tÄ›la – nejÄastÄ›jší žiletkou. VždyÅ¥ pÅ™ece vyrazit ven v kratší sukni nebo kraÅ¥asech není v žádném případÄ› možné se zarostlými lýtky. VždyÅ¥ co by tomu Å™ekli kolegynÄ› v práci a jak by se na to tvářili kolegové nebo případní potenciální nápadníci? A vyrazit takto neupravené například na koupaliÅ¡tÄ›? No tak to ani náhodou!

Å etÅ™ete svůj drahocenný Äas

Věřte vÅ¡ak, že žiletka není to pravé Å™eÅ¡ení. Mnohem efektivnÄ›jší a elegantnÄ›jší je profesionálnÄ› provedená depilace voskem, která má navíc mnohem déle trvající úÄinek. NeposluÅ¡né chloupky se tak neobjeví záhy, ale až po pomÄ›rnÄ› dlouhé dobÄ›. A tak lze uÅ¡etÅ™it spoustu Äasu, neboÅ¥ sprchování se stane zase pouze sprchováním, bez nutnosti trávit ve sprÅ¡e téměř každý den spoustu Äasu s žiletkou v ruce. VyzkouÅ¡ejte skvÄ›lou metodu, jakou je depilace voskem, i vy!