Vědecké výzkumy

Pravda je, že asi málokoho ve škole bavila například chemie. Koho ano a pokračoval ve studiu této vědy, dostal se na vysokou školu a pak někam, kde pracoval přímo v oboru. Tomu se říká štěstí, když se někomu práce stane koníčkem. Ale nelze hovořit jen o chemii, je samozřejmě více takových oborů. Matematika, optika, fyzika a další a další. V každém z nich musí pracovat a také pracují ti nejlepší experti, protože někdo, kdo tomu nerozumí by se zde neuchytil.  

výzkum

Tito lidé nám přinášejí velmi hodnotné výsledky své práce. Nevím, jak je to pak s jejich oceněním, ale asi nebude někde na úrovni zametače ulic. I když i to je potřebná práce.  

Výsledkem práce vědecké pak tedy může být nový lék, baterie s delší výdrží, nebo třeba něco nového v potravinách. To vše objeví vědecký tým někdy po mnohaletém bádání a zkoumání. Nevím kolik přesně spotřeboval pan Edison těch vláken do žárovky, než přišel na to, která je ta pravé. Prý dva tisíce. Věda tedy také musí zkoušet. A tyto zkoušky, nebo chcete-li testy se mohou táhnout léta, než může být objev bezpečně vydán lidstvu.  

část laboratoře

Ne ve všech oborech se toto dodržuje. Ano, i temná stránka vědy natahuje své pařáty a každý objev je ihned zkoumán, zda by se nedal použít pro válečné účely. Ano, člověk už je takový. Když objeví atom, je zde hned někdo, kdo jej použije ke špatným účelům a končí to třeba až použitím pumy. I když bychom chtěli být přesní, tak ta první použitá proti lidem v praxi v Hirošimě, kterou máme namysli, byla plutoniová.  

Ale pryč od těch škaredých věcí a raději se dívejme radostně dopředu, kde nám věda jistě ještě přinese spoustu objevů ve všech možných oborech. Známých i neznámých, hodně potřebných i těch méně. Jistě budeme všichni nových objevů určených pro běžné lidi rádi využívat. Přejme tedy vědcům pevné zdraví a pokroky ve výzkumu.