Inflace a ekonomika

Co je vůbec inflace, je její hodnota vysoká, jaké máme druhy? 

O inflaci slyšíme spíše jen z novin, televize či rádia. Ale moc lidí si nesedne k počítači a nezjišťuje si informace o inflace. Zkusíme to napravit a něco si o inflaci povíme. 

Inflace je základní makroekonomický ukazatel (jako je HDP, nezaměstnanost atd.). Je zde projev nerovnováhy v ekonomice. Je to růst cenové hladiny, tj. zvyšování cen zboží a služeb. Inflace je způsobena propadem ekonomik. Tím byla například pandemie. Pro měření inflace používáme INDEX SPOTŘEB CEN – cenová hladina je průměrem úrovně cen spotřebních výrobků a služeb. Počítá se z tzv. SPOTŘEBITELSKÉHO KOŠE (je zde několik set položek, kdy každá má určitou váhu při výpočtu váženého aritmetického průměru). 

ekonomika

Pokud se podíváme na údaje z hlediska času, tak máme průměrnou roční inflaci (v roce 2021 dosahovala 3,8 %), dále meziroční inflaci a měsíční inflaci. 

Máme tři formy inflace: A) MÍRNÁ INFLACE (plíživá) – je nízká, je typickým znakem tržní ekonomiky, lidé nepřestávají věřit penězům, je slučitelná se zdravým vývojem ekonomiky, B) PÁDIVÁ INFLACE – dvojciferné číslo, klesá zde důvěra v měnu, má na ekonomiku negativní vliv – úspory se znehodnocují, klesá životní úroveň, roste zájem o nemovitosti, cizí měny a drahé kovy, C) HYPERINFLACE – trojciferné a větší číslo, přináší rozpad ekonomiky a sociální nepokoje, politické i měnové reformy. 

Existují dvě příčiny inflace: A) POPTÁVKOVÁ (tažená poptávkou) – v oběhu je více peněz, než odpovídá výkonnost ekonomiky a převis poptávky nad nabídkou způsobuje růst cen, B) NABÍDKOVÁ (nákladová, tlačená náklady) – jde zde o růst cen vstupů (například vlivem politických událostí, nedokonalé konkurence nebo přírodních jevů). 

ekonomika

Jaké jsou důsledky inflace? Důsledkem inflace může být znehodnocení vkladů, mezd či platů. Také důsledkem může být zvyšování ekonomické nerovnováhy (deformace nabídky a poptávky, kolísá zde měnový kurz) nebo sociální vliv (prohlubují se zde sociální rozdíly ve společnosti). Co je DEFLACE? Deflace je opakem inflace, cenová hladina zde klesá (tím je myšleno záporné číslo), je to zároveň krátkodobý a hodně málo častý jev v ekonomice. Inflace je nynější velký problém, je tedy dobré se o inflaci zajímat a nenechávat ji jen tak stranou.