Přijít o život předčasně je velmi snadné, stačí k tomu docela málo

Také máte podivný pocit z toho, když se o někom dočtete z úmrtního oznámení, z denního tisku, z časopisů či listováním na Internetu, že svůj život ukončil velmi brzy, a mohl tu být s námi ještě desítky let? Mohou to být dopravní nehody, závislost na drogách, nedostatek pohybu a nevhodná strava, někdy i kriminální delikty, a poměrně velkou skupinu tvoří i úrazy, způsobené elektrickým proudem.

elektrikář před rozvaděčem

Přijít o život kvůli závadě na elektrickém spotřebiči, zásuvce, špatně provedeném uzemnění či poškozené kabelové izolaci je zcela zbytečné, pokud se závada odhalí včas, v rámci preventivního opatření. Proto má význam nepodceňovat revizi elektroinstalace v Praze a provádět ji i tehdy, není-li povinná ze zákona. Povinnost se týká pouze právních vztahů mezi některými subjekty, jako jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci, provozovatelé služeb a jejich zákazníci, a dále sem patří např. sportoviště, obchodní centra, zábavní podniky, divadla, kina atp.

nářadí elektrikáře

Revizi elektroinstalace lze objednat i pro domácnost a její rozsah domluvit podle potřeby a reálné situace, například máte-li podezření na problémy s některými spotřebiči, s osvětlením, s elektrickými stroji a nástroji, anebo přímo s elektrickými rozvody. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat zejména starým rozvodům v hliníku, kdy v mnoha případech je jejich životnost již dávno za zenitem, a kdy kabelové rozvody a síťové prvky mohou ohrožovat zdraví a majetek vlastníků bytů a domů, nebo dokonce nájemníků.

Po dokončení revizních prací vám elektrikář také navrhne vhodná řešení pro nápravu konkrétních situací a může vám stanovit i četnost dalších revizí či kontrol elektrických zařízení a rozvodů, vyplatí se totiž revize provádět v určitých intervalech a nespoléhat na to, že jedna revize vám zajistí bezporuchovost všech systémů do konce vašeho života.