Kterou půjčku zvolit?

Pokud má podnikatel dostatečně vysoké příjmy a čisté registry dlužníků a postrádá případná další negativa, má to v případě, že si potřebuje půjčit peníze, poměrně jednoduché. Zajde si do nějaké finanční instituce, tam si zažádá o půjčku, jež nejlépe odpovídá jeho představám, vyinkasuje peníze a je to.
Ovšem co když tento člověk vysoké příjmy nemá? Co když má jenom skoupé daňové přiznání, záznam v registrech dlužníků, co když se na něj chystají exekutoři, protože už dluží kdekomu? Takový to má v otázce případné půjčky o poznání složitější. Takovému jen tak někdo nepůjčí, daleko spíše se od něj odvrací jedna banka za druhou.pokladnička s eury
A co potom?
Ať už patří podnikatel do kterékoliv z výše zmíněných skupin nebo je někde uprostřed, vždy se může spolehnout na to, že se mu dostane v případě potřeby pomoci v nebankovním sektoru. Půjčka zvaná hypotéka bez doložení příjmu je totiž vcelku dostupná prakticky komukoliv. Tedy komukoliv, kdo vlastní nějakou vhodnou nemovitost, již by tu mohl nabídnout do zástavy coby záruku za řádné splacení celé půjčky.
Pokud někdo může takovouto možnost nabídnout, může si být jist, že nebude nikterak zevrubně zkoumán, co se jeho soukromí týká. Nikoho nebude zajímat, že má pouze poměrně nízké příjmy, pokud tato skutečnost nebrání schopnosti splácet, nad banálním záznamem v registrech dlužníků se dá mávnout rukou.zlaté mince
A jak takovou půjčku získat? Stačí jenom vyplnit on-line žádost a poslat e-mailem fotografie nemovitosti, jež poslouží k jejímu ocenění, pak s manažerem společnosti projednat detaily hypotéční smlouvy, a obvykle do čtyřiadvaceti hodin je taková nebankovní hypotéka schválena a po zaslání podkladů a podpisu smlouvy jsou peníze převedeny na žadatelův účet.
Člověk tak dostane až sedmdesát procent odhadní ceny jím zastavené nemovitosti a tyto prostředky může použít na cokoliv. A pak je splácet třeba až po dobu třiceti let, nebo vše kdykoliv vrátit bez sankcí i předčasně.
A co si přát víc?

Minulost a přítomnost advokacie

V dnešním článku se dozvíte, proč vlastně advokacie vznikla, jak se postupně vyvíjela a čím vším si prošla. Advokacie pochází ze slova advocatus, které lze přeložit jako přivolaný, přičemž takto byl v rámci starověku označován přítel či zástupce znalý práva.
Nejprve tedy mohl právní pomoc vykonávat kdokoliv, a to i člověk bez kvalifikace, avšak postupem času došlo ke stanovení určitých podmínek, které byly a jsou řízeny zákony či právními normami. Při pohledu do minulosti zjistíte, že se tento post nejprve objevil v právu městském, v právu zemském až později.
symbol klauzule
K ohromnému zlomu došlo v rámci 17. století, kdy se v tomto neustále se rozvíjejícím oboru vyvinula dvě povolání. Jednalo se o prokurátora a advokát, přičemž větší pravomoci byli svěřeny do rukou prokurátorovi, jelikož advokát jen sepisoval jeho jednotlivá podání.
Od zmíněného století do konce milénia docházelo k mnoha proměnám, které na sebe úzce navazovali. To tedy znamená, že nejprve byl zaveden přesný počet advokátů, který byl následně rušen, pak obnoven a nakonec došlo k jeho úplnému zrušení. V rámci 18. a 19. století považuji za nejvýznamnější bod zavedení povinnosti splnění praxe trvající 2 roky spolu s doktorátem práv, přičemž na venkově bylo nutné předložit potvrzení fakulty o znalosti.
Jak již bylo řečeno, jedná se o služby, kde se podmínky nutné k jejich poskytování neustále pozměňovaly. Změny se týkají zejména občanství a délky praxe. Koncem roku 1849 byli stanoveny tři podmínky – přísaha, 7 let praxe a zápis do listiny advokátů.
miskové váhy
Velmi zajímavé je také, že zprvu se tomuto povolání nemohli věnovat ženy, změna přišla až během 10. let minulého století. Co se týče doby, než se stal člověk úplným advokátem tak se v této době pohybovala v délce 3 – 6 let, přičemž její současné délka je 3 roky.
V průběhu války, Protektorátu Čechy a Morava a komunismu byl její výkon umožněn jen určitým lidem, což skončilo poté, co proběhla Sametová revoluce. Od doby, co se z naše státu stala Česká republika, jsou podmínky jasné – 3 roky praxe, vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru Právo a složení advokátní zkoušky. V současné době se tedy jedná o povolání, jenž je prováděno zejména za úplatu, a tím je označováno za svobodné povolání. Advokacie tedy není v současnosti podmíněna věkem, rasou či pohlavím.
Co se týče srovnání minulosti se současností, je nutné říci, že dříve se jednalo o povolání, které přinášelo osobě jej vykonávající prestižní postavení v rámci společnosti. V dnešní době to tak sice už úplně neplatí, avšak stále si advokátský stav zachovává určitou vážnost. A jaký je váš názor na advokáty?